نرم افزار kazam

بعضا نیاز داریم که از دسکتاپمان عکس یا ویدیو بگیریم، میتونیم از برنامه‌های مختلفی از جمله: Record my desktop، Kazam، Vokoscreen و Simple Screen Recorder استفاده کنیم .
من با نرم افزار kazam کار میکنم و میخام این نرم افزار رو توضیح بدم:
برای نصب (نسخه ۱.۵.۳):


sudo add-apt-repository ppa:kazam-team/unstable-series
sudo apt-get update
sudo apt-get install kazam python3-cairo python3-xlib

Kazam

ادامه مطلب

می‌مانم تا خزانم را به سان این باغ سبز کنی

روبرویت نشته‌ام
اشکهایم پنهان میان رنگهای صورتم
نگاهم دوخته شده به زمین

بوسه باران خواهم سرتاپایت را
ولی ترسان که بگویی
هم پیاله بوده‌ام

من در انتظار بوسه بارانت
در انتظار برگه‌های سپید می‌مانم
می‌مانم تا چشمانت اذنم دهند

می‌مانم
می‌مانم تا سپیدی چادرت مرا در برگیرد

می‌مانم
می‌مانم تا محبتت تن خشکیده‌ام را لمس کند
می‌مانم تا خزانم را به سان این باغ سبز کنی

چهارشنبه ۹۴/۱۱/۰۷
ساعت: ۱۲:۰۰