کنترل md5sum فایلهای ایزو در لینوکس

از MD5 برای بررسی صحت چیزهایی که دانلود کرده‌ایم استفاده می‌کنیم. و معقول است که بعد از دانلود از صحت و درستی فایلهای بزرگی مثل فایلهای ایزو اطمینان پیدا کنیم.

MD5 یا اثر انگشت، یک کد با طول ثابت ۳۲ کاراکتر است.

کنترل md5sum فایلهای ایزو در لینوکس به صورت دستی:

۱- روی فایل دانلود شده راست کلیک میکنیم و گزینه check MD5 را انتخاب می‌کنیم.

MD5sum

۲- به سایت منبع رفته و فایل md5sum.txt را باز کرده

۳- مقایسه MD5 ها

اگر یکی بودن، از صحت فایل مطمئن می‌شویم.

کنترل md5sum فایلهای ایزو در ترمینال لینوکس:

۱- به مسیری که فایل در آن قرار دارد می‌رویم. نام فایل من linuxmint-17.2-cinnamon-32bit.iso و در پوشه Downloads است.

cd Downloads/

۲- بدست آوردن MD5 :

Md5sum linuxmint-17.2-cinnamon-32bit.iso

همچین  پاسخی را برمی‌گرداند:

۳aada27e78ed61984f763ca620213524 linuxmint-17.2-cinnamon-32bit.iso

۳- فایل md5sum.txt را از سایت منبع در همان مسیری که فایل ISO هست دانلود می‌کنیم. بعد دستور زیر را می‌نویسیم.

Md5sum -c linuxmint-17.2-cinnamon-32bit.iso

همچین  پاسخی را برمی‌گرداند:


linuxmint-17.2-cinnamon-32bit.iso: OK
md5sum: linuxmint-17.2-cinnamon-64bit.iso: No such file or directory
linuxmint-17.2-cinnamon-64bit.iso: FAILED open or read
md5sum: linuxmint-17.2-mate-32bit.iso: No such file or directory
linuxmint-17.2-mate-32bit.iso: FAILED open or read
md5sum: linuxmint-17.2-mate-64bit.iso: No such file or directory
linuxmint-17.2-mate-64bit.iso: FAILED open or read
md5sum: WARNING: 3 listed files could not be read

خط یک مربوط به فایل من است و نتیجه OK است.