مشکل صدا در اسکایپ در توزیع مینت

skype

موقع نصب اسکایپ روی توزیع اوبونتو هیچ مشکلی وجود نداره، اما موقع نصب روی توزیع مینت صدا غیرفعال میشه یعنی نه صدایی میره نه صدایی میشنوی.

برای این مشکل باید از مخازن لینوکس (pavucontrol (Pulseaudio volume contro را نصب کنین.

یک نکته:‌ اگر همزمان هم زمپ و هم اسکایپ را اجرا میکنید احتمال دارد روی پورت ۸۰ برخورد رخ بده و با خطا مواجه بشید.برای این مشکل اول زمپ را اجرا کنید و بعد اسکایپ را.