چگونه نان رمضان را در منزل آماده کنیم؟

وقتی برای اولین بار خواستم نان رمضان درست کردم رسپی درست درمونی پیدا نکردم. از یک سایت که کلی زیرش تعریف و تمجید بود دستور را برداشتم و درست کردم، نان رمضان شد با همان پف و با همان شکل و قیافه ولی قابل خوردن نبود:) دومین بار دستور رو خودم عوض کردم که به یک شیرینی خشک رسیدم که مزه متفاوتی داشت و البته قابل خوردن بود 🙂 ولی دفعه سوم و چهارم بهتر شد فقط زود بیات می‌شد. دیگه فرصتش پیش نیامد درست کنم تا رسید به رمضان امسال که با سایت بهاره عزیز و مهربون آشنا شدم درسته رسپی نان رمضان را نذاشته بود ولی با کلیات شیرینی پزی آشنا شدم. دستوری که برای نان رمضان استفاده می‌کنم از رسپی خانم شادی خاکسار است.

ادامه مطلب